Webinar 'Hygiëne en Infectiepreventie in de Huisartsenpraktijk'

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de praktijk

Tijdens dit webinar presenteren we de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen bij het auditeren van huisartsenpraktijken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Wat gaat goed en waar is nog winst te halen? We staan onder andere stil bij reiniging, desinfectie en sterilisatie in de praktijk. Dit doen we samen met een doktersassistente die aanvult vanuit de eigen praktijk. Uiteraard wordt ook ingegaan op vragen van de deelnemers van het webinar welke via de chat gesteld kunnen worden. Het webinar heeft een praktische insteek en prikkelt tot nadenken, zodat je na deelname aan dit webinar zelf aan de slag kunt met het doorvoeren van wijzigingen in de huisartsenpraktijk om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.

Accreditatie is aangevraagd voor: huisartsen (cluster1) en doktersassistenten en praktijkmanagers (kabiz)

Sprekers
  • Nico Bartels, deskundige infectiepreventie bij GGD Gelderland Zuid en projectleider hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk
  • Esther Worsseling, deskundige infectiepreventie bij Labmicta en projectleider hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk
  • Annette Udo, doktersassistente bij Schut huisartsen Beusichem 
  • Thera Habben-Jansen, host, netwerkcoördinator van Rezisto, het regionale IP & AMR zorgnetwerk in Noord-Brabant