Webinar 'Infectiepreventie in de gehandicaptenzorg'

Tijdens dit webinar gaan verschillende experts in op infectiepreventie in de gehandicaptensector. Eerst zal een casus van een uitbraak binnen een gehandicapten zorginstelling aan bod komen. Vervolgens worden verschillende lopende en afgeronde onderzoeken binnen de gehandicaptensector belicht die gericht zijn op infectiepreventie. Ten slotte wordt het programma Samen Scherp op Schoon van Vilans uitgelicht.

Het webinar vindt plaats tijdens de Infectiepreventieweek. Deze week (27 t/m 31 mei 2024) wordt jaarlijks georganiseerd om kennis en bewustwording over infectiepreventie te vergroten. Het doel is om elkaar in de regio te ontmoeten en het belang van het verbeteren van infectiepreventie te onderstrepen.

Accreditatie is aangevraagd voor: V&VN en VHIG

Programma

19:30 uur | Opening webinar door Sabrina Been, programmamanager IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

19:40 uur | Casuïstiek uitbraak door Ingrid van Zoest, arts verstandelijk gehandicapten ASVZ

20:05 uur | Onderzoeksresultaten Antimicrobiële resistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg door Soemeja Hidad-Nuh, promovendus RIVM

20:20 uur | Onderzoeksresultaten Behoeftepeiling infectiepreventie in de gehandicaptenzorg door Lotte Vermaat, bachelor student Gezondheidswetenschappen ESHPM

20:35 uur | Programma Samen Scherp op Schoon, door Lotte Smit, onderzoeker Leren en veranderen Vilans

21:00 uur | Einde webinar