Maandag 1 november 2021 t/m vrijdag 5 november 2021
InfectiepreventieweekInfectiepreventieweekInfectiepreventieweek
info@infectiepreventieweek.nl
Online

Uitbraakmanagement

Het lukt helaas niet altijd om besmettingen en uitbraken te voorkomen. Bekende voorbeelden zijn COVID-19 en de griep. Maar denk ook aan resistente bacteriën zoals MRSA, VRE en CPE. Het is belangrijk vooraf een duidelijk plan te hebben wat te doen bij een uitbraak. Een uitbraak kan namelijk onverwacht gebeuren en veel stress opleveren. Een duidelijk plan van aanpak of protocol zal helpen om zo snel mogelijke de juiste mensen op de hoogte te stellen en de juiste maatregelen te nemen. Als er nog geen uitbraakprotocol is, kan het handig zijn om samen met een deskundige infectiepreventie een plan op te stellen.

Op de bank bij...

Webinar Uitbraakmanagement

Vanuit diverse regio’s is de wens gekomen voor het ontwikkelen van een online uitbraakmanager. Deze tool is bedoeld om zorgorganisaties op grote lijnen te ondersteunen in het managen van een uitbraak. De uitbraakmanager wordt tijdens dit webinar gedemonstreerd en ook zal er door interactie worden gekeken hoe de tool nog verder verbeterd kan worden.

De animatie “besmettingscyclus” is ontwikkeld door deskundigen infectiepreventie om te voorzien in de behoefte voor onder andere onderwijs. 

Het ontstaan van een infectie is een samenwerking tussen verschillende schakels, de een heeft de ander nodig. De schakels vormen met elkaar een besmettingscyclus en deze loopt continue door. Je kan op ieder moment in de cyclus terecht komen. 

Een duidelijke uitleg van de besmettingscyclus met toelichting op de schakels is vrij te gebruiken binnen zorgorganisaties en scholen voor educatieve doeleinden!

Terugkijken webinar

‘’Infectiepreventie is meer dan alleeen corona’’. We zouden haast vergeten dat infectiepreventiemaatregelen ook heel belangrijk zijn om verspreiding te voorkomen van micro-organismen die ongevoelig zijn voor antibiotica. Wat hebben we geleerd in de afgelopen periode over infectiepreventiemaatregelen? En wat is daarbij van belang bij de bestrijding van verspreiding van MRSA/BRMO? Tijdens het webinar gaan we met medewerkers in de zorg en deskundigen infectiepreventie in gesprek over wat MRSA/BRMO betekent en waarom het belangrijk is om maatregelen te nemen om verspreiding van MRSA/BRMO te voorkomen. Welke lessen uit de bestrijding van corona kunnen we hierbij gebruiken.

Uit de regio

Uitzending Onderzoek infectiepreventie in dagbesteding

In maart dit jaar diende de GGD IJsselland een onderzoeksvoorstel in bij de commissie van het Regioprojectplan regio Oost over infectiepreventie in de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Graag geven leden van het onderzoeksteam in onderstaande video uitleg over het onderzoek dat zij gaan uitvoeren. 

Aanleiding onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek was een melding eind 2017, waarbij een uitbraak van braken en diarree op een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking werd gemeld, het norovirus. Dit leek zich in eerste instantie op één locatie af te spelen, maar uit analyse bleek dat er mogelijk al langer een uitbraak gaande was en er op meerdere locaties van de organisatie mensen met klachten waren. Dit werd echter niet als uitbraak herkend. Enkele dagen na de eerste melding bleken er ook cliënten van de dagvoorziening te zijn met klachten. Het leek een verzamelplaats te zijn geworden van cliënten die het norovirus brachten en haalden. Helaas bleef het niet bij deze organisatie. Veel cliënten bezochten namelijk ook een dagvoorziening elders, met een grote uitbraak tot gevolg. De GGD Infectieziektebestrijding is destijds nauw betrokken geweest bij deze uitbraak. Daaruit kwam de vraag naar voren ‘Wat was er gebeurd als de klachten eerder onderkend waren als symptomen van het norovirus en er direct adequate maatregelen waren genomen?’.

Vragen? 
GGD IJsselland wil samen met organisaties in deze sector uit het hele land, bepalen óf er een probleem is en zo ja hoe groot dit is, hoe het door de organisaties zelf wordt ervaren en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Als er organisaties zijn die belangstelling hebben in het onderzoek, dan kunnen zij contact opnemen met infectieziekten@ggdijsselland.nl of via het meldpuntnummer 038-4281656.

Opdracht

Is er een uitbraakprotocol aanwezig in jouw organisatie? Beantwoord samen met je collega’s de volgende vragen:

  • Als er een uitbraak is van corona, bij wie meld je dit in jouw organisatie? En bij wie meld je dit in het geval van griep? Of in het geval van MRSA?
  • Hebben jullie de mogelijke verspreidingsroutes van infectieziekten in beeld? Denk hierbij aan werknemers die bij meerdere cliënten langs gaan, het gescheiden houden van schone en vuile was en gezamenlijk gebruik van toiletruimten.

Wetenschap

Hieronder is een overzicht weergegeven van interessante wetenschappelijke literatuur over het thema basishygiëne. Indien op de DOI-link wordt geklikt, opent het artikel. 

Doelgroep: Ziekenhuis, GGD, V&V, Thuiszorg, Huisartsen

Titel: Collaborative emergency preparedness and response to cross-institutional outbreaks of multidrug-resistant organisms: a scenario-based approach in two regions of the Netherlands.

Auteurs: de Vries M, Kenis P, Kraaij-Dirkzwager M, Ruitenberg EJ, Raab J, et al.

Jaar van publicatie: 2019 

Journal: BMC Public Health

Aim: Onderzoek doen naar in hoeverre verschillende zorginstellingen en actoren gereed zijn voor een denkbeeldige BRMO uitbraak, waarbij gekeken wordt naar de procedures waarmee het best ingespeeld kan worden op een BRMO uitbraak tussen meerdere zorginstellingen tegelijkertijd. 

Resultaat: Het blijkt dat redelijk duidelijk is wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van betrokken zorgprofessionals gedurende een gezamenlijke uitbraak. Bepaalde centrale actoren binnen de regio spelen een sleutelrol in de regionale samenwerking tijdens een denkbeeldige uitbraak.

Conclusie: Een governance structuur wordt aangeraden waar verschillende zorginstellingen betrokken zijn om paraat te zijn voor toekomstige uitbraken waar meerdere zorginstellingen bij betrokken zijn. 

DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-018-6376-7