Uitbraakmanagement

Het lukt helaas niet altijd om besmettingen en uitbraken te voorkomen. Bekende voorbeelden zijn COVID-19 en de griep. Maar denk ook aan resistente bacteriën zoals MRSA, VRE en CPE. Het is belangrijk vooraf een duidelijk plan te hebben wat te doen bij een uitbraak. Een uitbraak kan namelijk onverwacht gebeuren en veel stress opleveren. Een duidelijk plan van aanpak of protocol zal helpen om zo snel mogelijk de juiste mensen op de hoogte te stellen en de juiste maatregelen te nemen. Als er nog geen uitbraakprotocol is, kan het handig zijn om samen met een deskundige infectiepreventie een plan op te stellen.

Webinar: “Uitbrakenmanager"


Opname: De opname van het webinar blijft online staan tot 31 december 2023.
Doelgroep: Iedereen in de langdurige zorg die zich bezig houdt met uitbraken.

Bij een uitbraak is het belangrijk gestructureerd te handelen om de uitbraak onder controle te krijgen. Maar hoe doe je dit en wie doet wat?  Om zorginstellingen te helpen, is de uitbraakmanager ontwikkeld. Tijdens het webinar krijgen de deelnemers handvatten om een uitbraak te managen met de uitbraakmanager en worden relevante richtlijnen en achtergrondinformatie besproken. Klik hier voor de uitnodiging en het programma!

MUIZ

De webapplicatie Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Daarnaast kan onder andere uitbraakdata worden geëxporteerd voor surveillance en analyse. Kijk voor meer informatie op de website van MUIZ

Besmettingscyclus

Een onderdeel van uitbraakmanagement is het doorbreken van de besmettingscyclus van ziekteverwekkers. De animatie “besmettingscyclus” is ontwikkeld door deskundigen infectiepreventie om te voorzien in de behoefte voor onder andere onderwijs. 

Het ontstaan van een infectie is een samenwerking tussen verschillende schakels, de een heeft de ander nodig. De schakels vormen met elkaar een besmettingscyclus en deze loopt continue door. Je kan op ieder moment in de cyclus terecht komen. 

Een duidelijke uitleg van de besmettingscyclus met toelichting op de schakels is vrij te gebruiken binnen zorgorganisaties en scholen voor educatieve doeleinden!

Verspreiding MRSA/BRMO voorkomen

‘’Infectiepreventie is meer dan alleeen corona’’. We zouden haast vergeten dat infectiepreventiemaatregelen ook heel belangrijk zijn om verspreiding te voorkomen van micro-organismen die ongevoelig zijn voor antibiotica. Wat hebben we geleerd in de afgelopen periode over infectiepreventiemaatregelen? En wat is daarbij van belang bij de bestrijding van verspreiding van MRSA/BRMO? Tijdens het webinar gaan we met medewerkers in de zorg en deskundigen infectiepreventie in gesprek over wat MRSA/BRMO betekent en waarom het belangrijk is om maatregelen te nemen om verspreiding van MRSA/BRMO te voorkomen. Welke lessen uit de bestrijding van corona kunnen we hierbij gebruiken.