Gehandicaptenzorg

Tijdens de infectiepreventieweek lichten we een aantal onderwerpen uit. Op deze pagina zijn de volgende thema’s te vinden:

Wat is AMR?

Antibioticaresistentie is al jaren een bekende term, maar naast bacteriën zijn er ook andere ziekteverwekkers die kunnen leiden tot resistentie. Bijvoorbeeld virussen, schimmels en parasieten. Om de resistentie van al deze ziekteverwekkers te omvatten, gebruiken we de term “antimicrobiële resistentie” (AMR). Waar antibioticaresistentie alleen over resistentie veroorzaakt door bacteriën gaat, omvat antimicrobiële resistentie alle resistentie veroorzaakt door ziekteverwekkers. 

Waarom is hygiëne belangrijk?
Het probleem is dat steeds meer bacteriën, die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, resistent blijken te zijn tegen deze laatste redmiddelen. De keuze voor een antibioticum dat goed werkt, wordt hierdoor steeds moeilijker. Als infecties niet meer behandeld kunnen worden, worden medische behandelingen zoals operaties risicovoller. Ook leidt het tot langere opnameduur en hogere zorgkosten. De verspreiding van resistente bacteriën leidt ertoe dat steeds meer kwetsbare mensen blootgesteld worden en het aantal moeilijk of niet te behandelen infecties toeneemt. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer sterfte. Daarom is hygiene zo belangrijk. Kijk voor meer informatie: E-learning Antibioticaresistentie (IVM).

Basishygiëne

Basishygiëne, daar begint infectiepreventie mee. Iedereen weet hoe belangrijk het is om je handen regelmatig en goed te wassen. Maar wat valt er eigenlijk nog meer onder basishygiëne? Weet je ook wanneer je handhygiëne moet toepassen? En wassen jij en je collega’s je handen goed genoeg?

Uitbraakmanagement

Helaas lukt het niet altijd om besmettingen en uitbraken buiten de deur te houden. Bekende voorbeelden zijn COVID en de griep, maar denk ook aan resistente bacteriën zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Wat weet jij over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s)? En weet je welke stappen je moet zetten als een patiënt bij jou drager blijkt te zijn van een BRMO?

Reiniging en desinfectie

Verspreiding van micro-organismen gebeurt niet alleen via lichamelijk/fysiek contact, maar kan ook plaatsvinden via materialen, kleding en/of oppervlakken. Deze dag staat daarom in het teken van reiniging en desinfectie. Weet jij het verschil tussen reinigen en desinfecteren? Wanneer kies je voor reiniging en wanneer kies je voor desinfectie? Hoe zorg je dat vuil en schoon van elkaar gescheiden blijft? We geven je nuttige tips.

Isolatiemaatregelen en PBM

Om jezelf te beschermen tegen micro-organismen kan het nodig zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dat kan zijn omdat je een bepaalde procedure gaat uitvoeren bij een patiënt of omdat de patiënt een bepaalde infectieziekte heeft of drager is van een resistente bacterie. Deze dag gaan we hier verder op in. 

Gedragsverandering

Gedragsverandering kan nog best lastig zijn. Hoe overtuig je jouw collega’s? Hoe spreek je iemand aan op zijn of haar gedrag? En hoe zorg je dat je een verandering vasthoudt? Wij geven je wat tips!