Isolatiemaatregelen en PBM

Gehandicaptenzorg

Om jezelf te beschermen tegen micro-organismen kan het nodig zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dat kan zijn omdat je een bepaalde procedure gaat uitvoeren bij een patiënt of omdat de patiënt een bepaalde infectieziekte heeft of drager is van een resistente bacterie. Deze dag gaan we hier verder op in. 

Isolatiemaatregelen

Wanneer iemand een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt, kunnen er extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden om andere patiënten of medewerkers niet te besmetten. In de richtlijn isolatie wordt beschreven wanneer aanvullende infectiepreventiemaatregelen nodig zijn (bovenop de algemene voorzorgsmaatregelen),  hoelang de genomen infectiepreventiemaatregelen moeten duren, op welke wijze transmissie van het (veroorzakend) micro-organisme plaatsvindt en welke eisen gesteld worden aan de ruimte waar de isolatiepatiënt verpleegd/behandeld wordt. 

De SRI-richtlijn Isolatie vind je hier en kijk op Zipnet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste regels rondom persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Gebruik niet-steriele handschoenen als je handen in contact kunnen komen met lichaamsvloeistoffen, niet-intacte huid of slijmvliezen of met materialen die hiermee in aanraking zijn geweest. 
 • Gebruik handschoenen éénmalig en bij dezelfde cliënt. Raak met besmette handschoenen geen deurklinken en omgeving etc. aan. Pas altijd handhygiëne toe na uittrekken handschoenen. 
 • Draag altijd een halterschort bij kans op bevuiling of nat worden van de kleding met lichaamsvloeistoffen van een cliënt.
 • Draag een mondneusmasker en een beschermende bril bij kans op spatten.
Juist gebruik van handschoenen

Er gaat nog weleens wat mis bij het gebruik van handschoenen. Let daarom op de volgende punten:

 • Bij wondjes gebruik je een waterafstotende pleister.  
 • Gebruik handschoenen éénmalig en bij dezelfde patiënt. 
 • Raak met handschoenen geen deurklinken en omgeving etc. aan. 
 • Wissel handschoenen als de volgorde van handelingen van ‘vuil’ naar ‘schoon’ plaatsvindt.
 • Pas altijd handhygiëne toe na uittrekken handschoenen. 
 • Pas nooit handhygiëne toe op gehandschoende handen, alcohol kan de handschoenen aantasten.
 • Zorg dat je handen droog zijn voor je handschoenen aantrekt om huidirritatie te voorkomen. Tip: Wrijf het handdesinfectiemiddel net zo lang totdat je handen droog zijn.

Tip: dit filmpje geeft meer achtergrondinformatie over goed handschoengebruik.

Goed Gebruik Handschoenen

Doe de kennistest over infectiepreventie

Infectiepreventie in de zorg is heel belangrijk. Weet jij alles over hygiënisch werken en infectiepreventie? Speel de quiz ‘Hoeveel weet jij over infectiepreventie’ op Test je infectiepreventie kennis! Survey