Basishygiëne


Basishygiëne vormt de basis van infectiepreventie. Het bestaat uit maatregelen die altijd van toepassing zijn zoals: de persoonlijke hygiëne van medewerkers, handhygiëne, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging en zo nodig desinfectie. Infectiepreventie is gericht op het voorkomen van infecties en is belangrijk in alle vormen van zorg. Een goede infectiepreventie leidt tot minder zorggerelateerde infecties en vermindering van de verspreiding van besmettelijke infectieziekten en multiresistente micro-organismen.
 

Het zorgvuldig naleven van algemene voorzorgsmaatregelen is voor veel soorten micro-organismen voldoende om verspreiding te voorkomen. Een goede basishygiëne in de zorg zorgt dat het risico op het oplopen van een infectie gerelateerd aan zorgverlening zo klein mogelijk is voor cliënten en medewerkers. Op deze pagina vind je allerlei handige tips over basishygiëne die je kunt delen met je collega’s! 

Webinar: “Hygiënisch werken met of zonder beperkingen – Moeilijkheden en mogelijkheden van hygiëne in de gehandicaptenzorg”


Opname: De opname van het webinar blijft online staan tot 31 december 2023.
Doelgroep: verzorgend en verplegend personeel, bestuurders, begeleiders en mantelzorgers in de gehandicaptenzorg. 

Infectiepreventie in de gehandicaptenzorg is in vele instellingen nog maar beperkt geregeld. Tijdens deze webinar gaan verschillende experts het gesprek aan over hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg. In hoeverre moet er gestreefd worden naar hygiënische perfectie? En waar kan gemakkelijk winst gehaald worden in een sector die al zo onder druk staat? Ga mee op zoek naar de mogelijkheden om stap voor stap te gehandicaptenzorg veiliger te maken. 

Algemene hygiëne

De algemene hygiëne van zorgmedewerkers is een must voor goede infectiepreventie. Kijk ook eens naar de adviezen/richtlijnen van het RIVM per sector voor goede algemene hygiëneadviezen:
 Daarnaast zijn er interessante interviews afgenomen over infectiepreventie, bijvoorbeeld in de GGZ; belang van infectiepreventie in de GGZ.
Ook heeft Zorg voor Beter een mooi product ontwikkeld om de werkomgeving op hygiëne te scannen; zie hoe hygiënisch is uw werkomgeving?
 

Handhygiëne

Bovenstaande animatie legt in simpele stappen uit wat het belang is van goede handhygiëne en hoe je handhygiëne juist uitvoert. Schone handen, veilige zorg!

 

Er zijn vijf belangrijke momenten voor handhygiëne, wil je meer informatie hierover? Klik op het plaatje!

Handhygiëne tools

Handhygiëne is de meest effectieve manier om infecties in gezondheidsinstellingen te voorkomen. Door de WHO (World Health Organization ) is een toolkit ontwikkeld om handhygiëne te verbeteren. Het projectteam van SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) heeft deze toolkit voor de verpleeghuizen in het Nederlands vertaald. 

Toolkit Handhygiëne verpleeghuizen (SNIV) | RIVM 

Persoonlijke hygiëne

Bovenstaande poster is afkomstig van Kennisplein gehandicaptensector 
Klik op de poster als je deze wilt downloaden. De poster geeft goed weer hoe je met basishygiëne ervoor kunt zorgen dat je helemaal klaar bent voor je werkdag.