Regio Gelderland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Gelderland (GGD’en Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid).

Scholingen en webinars

GAIN biedt scholingen en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Benieuwd wat er op het programma staat? Neem dan een kijkje in de Agenda! Interessant webinar gemist? Kijk ‘m dan in je eigen tijd terug!

Voucher voor 24 uur Deskundige Infectiepreventie

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan je organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI ondersteunt bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

HIP in de HAP

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Zo voorkom je zorginfecties en beperk je antibioticaresistentie verspreiding. Wij brengen de sterke en zwakke punten in je huisartsenpraktijk in beeld. Zo weet jij waar je staat. Vervolgens ga je zelf aan de slag met onze ondersteuning

FTO's juist antibiotica gebruik

GAIN biedt een divers aanbod aan FTO’s rondom antibioticagebruik. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn. Wil je één van onze FTO’s uit de flyer (zie link) organiseren? Laat het ons weten!

Ga voor meer informatie naar de website van het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) of neem contact op via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.