Regio Holland West

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Holland West (GGD regio’s Haaglanden en Hollands-Midden).

Regionaal Platform Infectie Preventie (RPIP)

‘Leren van elkaar’ is het motto van het RPIP! Binnen het RPIP bespreken zorgprofessionals protocollen, actuele ontwikkelingen, regionale cijfers en casuïstiek. We kijken samen hoe we richtlijnen naar de praktijk kunnen vertalen en hoe we optimaal kunnen samenwerken. Bij het platform zijn zorgmedewerkers met als aandachtgebied IP, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, aandachtsvelders infectiepreventie (CIP/ IPA), facilitair medewerkers en deskundigen infectiepreventie aangesloten.

Wil jij ook aansluiten bij de RPIP-groep? Meld je dan nu aan via: abr@ggdhm.nl

Scholing en training voor de zorgprofessionals

Wil je infectiepreventie binnen jouw zorginstelling verbeteren? Dan is kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie belangrijk. Daarom organiseren wij verschillende trainingen en scholingen en hebben we diverse e-learnings ontwikkeld.

Spel: Resistentie

Wat moet je doen tijdens een BRMO-uitbraak? Leer samen met je collega’s waar je rekening mee moet houden door het bordspel Resistentie! Het spel speelt zich af op een afdeling in een verpleeghuis waar meerdere infecties worden ontdekt.

Spelers: zorgprofessionals werkzaam in verpleeghuizen, kleinschalig wonen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Interesse in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl

Spel: SO BRMO

Een uitbreiding op het spel Resistentie is het scenariospel SO BRMO. Hiermee wordt ook een BRMO-uitbraak gesimuleerd waarna samen met collega’s naar een oplossing wordt gezocht.

Het spel kan gespeeld worden met specialisten ouderengeneeskunde (SO), maar ook met de leden van de infectiepreventiecommissie. Verken samen relevante uitdagingen en perspectieven!

Interesse gekregen in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl

Risicoprofiel

Wil jij ook een kijkje nemen hoe jouw regio er nu eigenlijk voor staat op gebied van antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie? Ons risicoprofiel geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s op het gebied van ABR en infectiepreventie in de regio Holland West. Ook geeft het een uitgebreid beeld van de samenstelling van de populatie, kwetsbare groepen, zorginstellingen, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en de risico’s die door professionals zelf worden benoemd.

Audit App

Vier ABR Zorgnetwerken, waaronder Holland West, hebben een infectiepreventie audit app ontwikkeld. Met de app willen we de drempel voor het uitvoeren van een audit verlagen, zodat er meer en vaker audits worden gedaan. Je verzamelt eenvoudig auditgegevens en met één druk op de knop heb je een rapportage. Zo weet je precies hoe de infectiepreventie ervoor staat in jouw zorginstelling en wat je kunt verbeteren! De app is nu nog een hulpmiddel voor ziekenhuizen, maar momenteel wordt er ook een app ontwikkeld voor de verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De lancering zal na de zomervakantie van 2023 plaatsvinden.

Ga voor meer informatie naar de website van het ABR Zorgnetwerk Holland West of neem contact op via abr@gghm.nl.