Regio Limburg

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Limburg.

Podcast 'Handsfree'

Op vrijdag 5 mei, de dag van de Handhygiëne, lanceren wij onze podcast ‘Handsfree’. Deze podcast gaat over hoe je hygiënisch kunt omgaan met smartphone of tabletgebruik tijdens het werk. Zeker in de thuiszorg wordt er veel gewerkt met tablets of smartphones om informatie over cliënten te kunnen delen. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat deze apparaten geen bacteriën van de cliënten deelt? Nieuwsgierig? Luister dan met ons mee op 5 mei!

Infectie Preventie App

Ook voor infectiepreventie geldt ‘meten is weten’. Binnen het auditprogramma infectiepreventie ziekenhuizen ontwikkelen de ziekenhuizen in Noord-Brabant gezamenlijk uniforme audits die een relatie hebben met infectiepreventie. Door uniform, objectief en reproduceerbaar onderdelen van de infectiepreventie te meten zijn resultaten vergelijkbaar. En op basis van de verschillen kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

FTO 's - overleg het samen!

Het bewust maken en borgen van doelmatig voorschrijven van antibiotica is een thema waar het Limburgs infectiepreventie en ABR-zorgnetwerk in alle sectoren op inzet. 

Omdat een groot deel van de antibiotica in de 1e lijn wordt voorgeschreven wil ons netwerk inzetten op de uitrol van de reeds ontwikkelde Fto’s: UWI, SOA, doelmatig voorschrijven antibiotica en antibiotica allergie registratie bij de huisartsen.

Het juist registreren van een antibiotica allergie is belangrijk voor de juiste keuze antibiotica en het verminderen van antibioticaresistentie. Omdat er ook een project loopt m.b.t. het ‘ontlabelen’ van patiënten met een antibiotica allergie is het belangrijk dat de huisartsen, doktersassistenten, apothekers en apothekersassistenten hier ook mee aan de slag gaan.

Interesse? Laat het ons weten!

Kennisdeling: Kennis is kracht, geef ABR minder macht

Save the date: op dinsdagavond 4 juli organiseert het Limburgs infectiepreventie en ABR zorgnetwerk een kennisdeling voor artsen-microbioloog, internisten-infectiologen, medisch moleculair biologen, deskundige infectie preventie en andere geïnteresseerde artsen en apothekers. 

De kennisdeling gaat over verschillende projecten uit Limburg, waaronder het typeringslab en het transposonproject. 

Ga voor meer informatie naar de website van het Limburgs Infectiepreventie en ABR zorgNetwerK (LINK) of neem contact op via link@nazl.nl.