Regio Noord-Holland en Flevoland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Noord-Holland en Flevoland.

Stimuleringsfonds Infectiepreventie

Het stimuleringsfonds is ingesteld om zorgorganisaties en professionals te ondersteunen bij het verbeteren van de infectiepreventie binnen de organisatie. Het fonds is met name bedoeld voor organisaties in de langdurige zorg, thuiszorg en gehandicaptensector.

Er is budget beschikbaar voor activiteiten die de kwaliteit van de infectiepreventie verbeteren. Zorgorganisaties en professionals kunnen bij het ABR Zorgnetwerk NH-FL een aanvraag doen voor financiering.

Bijeenkomsten over infectiepreventie

Door het jaar organiseren we verschillende bijeenkomsten over het onderwerp infectiepreventie. Dit kan een bijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers zijn, maar ook een bijeenkomst voor bestuurders in de langdurige zorg. Bekijk onze agenda of abonneer op onze nieuwsbrief om onze bijeenkomsten bij te wonen. 

InfectiePreventie App (IPA)

Wil je binnen jouw zorginstelling audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen? Download de gratis InfectiePreventie App (IPA) en ga aan de slag met infectiepreventie audits voor verschillende zorgsectoren.

De app bevat momenteel audits voor ziekenhuizen, maar later dit jaar komen er ook audits voor verpleeghuizen bij.

Ga voor meer informatie naar de website van het ABR Zorgnetwerk Noord-Holland en Flevoland of neem contact op via abr.nhfl@amsterdamumc.nl.