Regio Euregio-Zwolle

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Euregio-Zwolle (GGD’en IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland).

InfectiePreventie App (IPA)

Wil je binnen jouw zorginstelling gratis infectiepreventie audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen en rapporteren? Download dan de infectiepreventie auditapp.

Met één druk op de knop verschijnt een rapportage van de audit die je hebt uitgevoerd. Uniek aan deze app is dat je de resultaten van verschillende audits met elkaar kunt vergelijken.

In de infectiepreventie auditapp vind je audits voor ziekenhuizen en de langdurige zorg.

Infectiepreventie op orde in je zorgorganisatie

Verbeter je infectiepreventie; plan een gratis bezoek van een deskundige infectiepreventie (DI) en ontvang een voucher voor een gerichte actie in jouw instelling.

Goed infectiepreventiebeleid is essentieel voor zorginstellingen om (verspreiding van) bacteriën en virussen te voorkomen. Niet iedere zorginstelling in de regio heeft op dit moment een actief infectiepreventiebeleid. Om zorginstellingen hierbij te helpen is het project ‘Infectiepreventie op orde in je zorgorganisatie’ opgezet. Tijdens het bezoek van de DI wordt een vragenlijst afgenomen, a.h.v. de resultaten ontvang je een voucher voor bijvoorbeeld scholing, begeleiding van een infectiepreventiecommissie (IPC) of een uitgebreide audit.

Netwerkbijeenkomsten voor de gehandicaptenzorg

In 2024 organiseren we netwerkbijeenkomsten rondom het thema infectiepreventie voor de gehandicaptenzorg in regio Gelderland & Overijssel (Euregio-Zwolle).Wil jouw organisatie aan de slag met het verbeteren en borgen van infectiepreventie? Weet je niet goed hoe je dit aan moet pakken? Laten we niet allemaal het wiel proberen uit te vinden, maar van elkaar leren.

Ben je infectiepreventie adviseur, beleidsmedewerker of houd jij je op een andere manier bezig met infectiepreventie binnen jouw gehandicaptenzorgorganisatie? Sluit je aan en neem deel aan de netwerkbijeenkomsten (in 2024 1x fysiek en 1x online). Deelname is kosteloos.

Meer informatie? Mail projectleider Els Nijenhuis: e.nijenhuis@zozijn.nl.

Dit project is een samenwerking tussen de AMR Zorgnetwerken IP & AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle en Zorgnetwerk GAIN.

ZIPnet

ZIPnet is een website voor en door zorgprofessionals en bevat actuele protocollen, checklists en beleid en praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De site is bedoeld voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Een professioneel team vertaalt de landelijke richtlijnen naar protocollen, checklists en beleid, zodat zorginstellingen dit zelf niet meer hoeven te doen. Updates in de landelijke richtlijnen worden direct verwerkt.

ZIPnet is vernieuwd en heeft een app gelanceerd, om protocollen en beleid nóg toegankelijker en sneller vindbaar te maken. Ga naar app.zipnet.nl en volg de instructie om de app op uw smartphone of tablet te installeren.

Infectiepreventie in de Huisartsenpraktijk

In het project infectiepreventie in de huisartsenpraktijk helpen we huisartspraktijken via gratis praktijkbezoeken (audits) om hun basis voor infectiepreventie op orde te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van persoonlijke hygiëne en handhygiëne en het juist uitvoeren van reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van materialen en instrumenten.

In 2024 bieden wij weer een aantal gratis verbetertrajecten aan huisartsenpraktijken in de regio’s Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel (Euregio-Zwolle) aan. Meld je snel aan!

  • De coördinerend doktersassistent ontvangt 8 KABIZ accreditatiepunten voor deelname aan dit project.
  • Deelname aan dit project is een goede voorbereiding voor een praktijkaccreditering.  

Dit project is een samenwerking tussen de AMR Zorgnetwerken Rezisto, IP & AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle en Zorgnetwerk GAIN.

Scholing Kennisdragers/aandachtsvelders infectiepreventie

Ben (of word) je kennisdrager/aandachtsvelder infectiepreventie? Meld je dan aan voor onze gratis scholing!

Tijdens deze scholing (basis en verdieping) worden verzorgenden/verpleegkundigen opgeleid om te kunnen functioneren als kennisdrager/aandachtsvelder infectiepreventie op de eigen afdeling/locatie. Je krijgt extra kennis over infectiepreventie, waarna je op de werkvloer een nog betere vraagbaak en stimulans bent.

Wij bieden naast deze scholing, ook andere scholingen aan. Dit doen wij zowel online en fysiek, als op locatie.

Goed Gebruik Handschoenen

Zie je jouw collega’s vaak handschoenen dragen op momenten waarop dat eigenlijk niet nodig is? Wil je hier iets aan doen, ook in het kader van duurzaamheid?

IP & AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle is gestart met het project “Goed Gebruik Handschoenen’ om handhygiëne te verbeteren door goed handschoengebruik. Het project richt zich op de langdurige zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en ziekenhuizen in de regio Euregio-Zwolle. Doe ook mee!

Ga voor meer informatie naar de website van het IP en AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle of neem contact op met Hans Hutten via info@abrnetwerk.nl.