Regio Holland West

logo AMR HW met payoff@4x (1)

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Holland West (GGD regio’s Haaglanden en Hollands-Midden).

Regionaal Platform Infectie Preventie (RPIP)

Leren van elkaar is het motto van het RPIP! Binnen het RPIP bespreken zorgprofessionals protocollen, actuele ontwikkelingen, regionale cijfers en casuïstiek. Het RPIP is daarmee een aanvulling op de infectiepreventiecommissies van zorginstellingen. Bij het platform zijn zorgmedewerkers met als aandachtgebied IP, kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, aandachtsvelder infectiepreventie (CIP), facilitair medewerkers en deskundigen infectiepreventie aangesloten.

Geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de RPIP groep? Meld je dan nu aan via: abr@ggdhm.nl

Audit App

Vier AMR Zorgnetwerken, waaronder Holland West, hebben een infectiepreventie audit app(IPA) ontwikkeld. Met de app willen we de drempel voor het uitvoeren van een audit verlagen, zodat er meer en vaker audits worden gedaan! Zo maakt de app het verzamelen van auditgegevens en het opstellen van een rapportage makkelijker.

De app is een hulpmiddel voor ziekenhuizen en de langdurige zorg. Hieronder zie je een overzicht welke audits in de IPA staan:

 

Ziekenhuizen:

  • Persoonlijke en basishygiëne
  • Schoonmaak op basis van ATP-metingen

Langdurige zorg:

  • Handhygiëne
  • Persoonlijke hygiëne medewerker
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Persoonlijke hygiëne cliënt
  • Opslag en gebruik steriele materialen
  • Linnengoed

 

Meer weten? Kijk dan op https://www.zorgnetwerkenamr.nl/producten/infectiepreventie-audit-app-ipa/

Spel: Resistentie

Aan de slag met infectiepreventie in verschillende scenario’s? In het bordspel Resistentie gaan de spelers de strijd aan met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Het spel speelt zich af op een afdeling in een verpleeghuis waar achtereenvolgend meerdere infecties worden ontdekt. De spelers werken samen aan het antwoord op deze vragen.

 

Spelers: zorgprofessionals werkzaam in verpleeghuizen, kleinschalig wonen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Interesse in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl

Spel: SO BRMO

In het scenariospel SO BRMO komen de spelers voor een ongewoon aantal besmettingen met bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO) in een verpleeghuis te staan. Het spel kan gespeeld worden met specialisten ouderengeneeskunde (SO), maar ook goed met de leden van de infectiepreventie commissie. Het spel is een hulpmiddel om als team stil te staan bij de specifieke uitdagingen die scenario’s waarin BRMO de hoofdrol spelen met zich mee brengen. Verken samen relevante uitdagingen en perspectieven!

 

Interesse gekregen in het spel? Het spel is tegen kostprijs aan te vragen via abr@ggdhm.nl

Risicoprofiel

Wil jij ook een kijkje nemen hoe onze regio er nou eigenlijk voor staat op gebied van antimicrobiële resistentie (AMR) en infectiepreventie? Ons risicoprofiel geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s op het gebied van AMR en infectiepreventie in de regio Holland West. Ook geeft het een uitgebreid beeld van de samenstelling van de populatie, kwetsbare groepen, zorginstellingen, antibioticagebruik, antibioticaresistentie en de risico’s die door professionals zelf worden benoemd.

Ga voor meer informatie naar de website van het ABR Zorgnetwerk Holland West of neem contact op via abr@gghm.nl.