Regio Limburg

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Limburg.

Podcastserie

Het IP en AMR zorgnetwerk Limburg heeft een podcast serie gelanceerd die steeds verder uitbreidt.  Op dit moment bestaat de serie uit 3 podcasts. ‘Handsfree’ een podcast over hygiënisch werken met smartphone en tablet, speciaal voor de thuiszorgmedewerkers. De podcast ‘De blaas de baas’ over urineweginfectie, diagnostiek en behandeling. In veel gevallen is antibiotica niet nodig om een blaasontsteking te genezen, maar hoe doe ga je hier het beste mee om als voorschrijvende arts?  In ‘Praat over antibiotica’ geven een arts-microbioloog en apotheker meer uitleg of antibiotica nog wel het wondermiddel van vroeger is. 

Infectie Preventie App

Ook voor infectiepreventie geldt ‘meten is weten’. Binnen het auditprogramma infectiepreventie ziekenhuizen ontwikkelen de ziekenhuizen in Noord-Brabant gezamenlijk uniforme audits die een relatie hebben met infectiepreventie. Door uniform, objectief en reproduceerbaar onderdelen van de infectiepreventie te meten zijn resultaten vergelijkbaar. En op basis van de verschillen kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

FTO 's - overleg het samen!

Het bewust maken en borgen van doelmatig voorschrijven van antibiotica is een thema waar het Limburgs infectiepreventie en ABR-zorgnetwerk in alle sectoren op inzet. 

Omdat een groot deel van de antibiotica in de 1e lijn wordt voorgeschreven wil ons netwerk inzetten op de uitrol van de reeds ontwikkelde Fto’s: UWI, SOA, doelmatig voorschrijven antibiotica en antibiotica allergie registratie bij de huisartsen.

Het juist registreren van een antibiotica allergie is belangrijk voor de juiste keuze antibiotica en het verminderen van antibioticaresistentie. Omdat er ook een project loopt m.b.t. het ‘ontlabelen’ van patiënten met een antibiotica allergie is het belangrijk dat de huisartsen, doktersassistenten, apothekers en apothekersassistenten hier ook mee aan de slag gaan.

Interesse? Laat het ons weten!

Ga voor meer informatie naar de website van het IP en AMR Zorgnetwerk Limburg of neem contact op via link@nazl.nl.