Regio Noord-Brabant

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Noord-Brabant.

Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ)

Het kwaliteitsinstrument van KNIP-LZ brengt de kwaliteit van de organisatie van infectiepreventie in beeld op het gebied van scholing, persoonlijke hygiëne, bestuur en beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen, MRSA-BRMO en handhygiëne.

Doordat medewerkers van organisaties bij elkaar gaan kijken en de evaluatie uitvoeren, ontstaat inzicht in de sterke en ontwikkelpunten. De resultaten brengen niet alleen sterke en verbeterpunten in beeld, maar ook bij welke andere organisaties je kennis daarover kunt vinden. Maar: het is geen beoordeling. De audit is vooral een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen leren van elkaar.

Het instrument sluit naadloos aan bij de opdracht van het ministerie van VWS voor de langdurige zorg in het kader van pandemische paraatheid.

Hoe Schoon is Schoon?

Niet alle viezigheid in zorginstellingen kan je zien. Bij uitbraken van infectieziekten is dat vaak het geval. Want dat norovirus of die MRSA bacterie is met het blote oog niet waar te nemen. En toch lopen patiënten en medewerkers ze op.

‘Hoe schoon is schoon’ is een schoonmaakaudit voor zorginstellingen die willen weten hoe het ervoor staat met de infectiepreventie.

Basisscholing Infectiepreventie Langdurige Zorg

Voor iedereen die bijdraagt aan de verpleging, verzorging of het welzijn van cliënten in de langdurige zorg is deze basisscholing infectiepreventie ontwikkeld. De scholing gaat uit van de basisprincipes van ‘samen leren in de wijk’, wat betekent dat de thema’s in de scholing behandeld worden op basis van de praktijkvragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

Audit programma infectiepreventie ziekenhuizen (APIP)

Met het auditprogramma infectiepreventie (APIP) in ziekenhuizen zorgen wij er voor dat de infectiepreventie audits op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd. Want ook voor infectiepreventie geldt ‘meten is weten’.

Alle ziekenhuizen hebben een afdeling infectiepreventie. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits. Ieder ziekenhuis gebruikt hiervoor de landelijke richtlijnen als uitgangspunt. Door de audits regelmatig uit te voeren krijgt een ziekenhuis een beeld hoe het presteert in het verloop van de tijd. Ook kun je zo afdelingen binnen een ziekenhuis met elkaar vergelijken.

APIP zorgt ervoor dat ziekenhuizen ook van elkaar leren. Dit doen we door onderdelen van de infectiepreventie uniform, objectief en reproduceerbaar te meten. Zo kunnen we de resultaten vergelijken en zien we waar ziekenhuizen van elkaar verschillen. Het uiteindelijke doel is het aantoonbaar verbeteren van de infectiepreventie.

Inmiddels zijn er audits ontwikkeld en uitgevoerd voor de schoonmaak, urinekatheter gebruik en perifere lijnen.

Hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg

Ook in de zorg voor mensen met een beperking willen we vermijdbare infectieziekten graag voorkomen. Want iedereen steekt beter in zijn vel zonder griep, een maagdarminfectie of een longontsteking.

De diversiteit van de cliënten, de veelal agogische achtergrond van de medewerkers en de specifieke doelstellingen van de gehandicaptenzorg vragen om een eigen aanpak voor het versterken van de infectiepreventie in deze sector. Rezisto ontwikkelt hiervoor, samen met gehandicaptenzorg instellingen in de regio, een passend aanbod.

Hygiëne en infectiepreventie in de thuiszorg

De thuiszorgsector is een belangrijke schakel in de zorgverlening, vooral in deze tijd waarin steeds meer mensen thuis verzorgd worden. Het is daarom van cruciaal belang dat infectiepreventie ook hier goed geregeld is. Rezisto is daarom gestart met het project ‘Hygiënisch werken in de thuiszorg’, waarbij we samen met thuiszorgorganisaties in de regio werken aan een passend aanbod voor infectiepreventie.

Hygiëne en Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP)

In 2024 bieden wij weer een aantal gratis verbetertrajecten aan huisartsenpraktijken in de regio’s Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel (Euregio Zwolle) aan. Meld je snel aan!

  • De coördinerend doktersassistent ontvangt 8 KABIZ accreditatiepunten voor deelname aan dit project.
  • Deelname aan dit project is een goede voorbereiding voor een praktijkaccreditering.

Dit project is een samenwerking tussen de AMR Zorgnetwerken Rezisto, IP & AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle en Zorgnetwerk GAIN.

Aandacht voor infectiepreventie in het MBO / HBO onderwijs Brabant

In de ideale wereld krijgen zorgmedewerkers in hun opleiding de basiskennis over infectiepreventie mee en leren zij deze ook toe te passen. 

Rezisto bouwt aan een regionale samenwerking van alle zorgopleidingen. In dit netwerk nemen docenten uit de opleiding deel. Met hun inbreng bouwen we een database met lesstof, gebaseerd op de landelijke eisen uit het onderwijs. Kennis over infectiepreventie en de behoefte van het werkveld combineren we zo met de mogelijkheden en de wensen van het onderwijs. 

 

Ga voor meer informatie naar de website van Rezisto, het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie voor Noord-Brabant, of neem contact op via contact@rezisto.nl