Regio Utrecht

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Utrecht.

Quick Scan Infectiepreventie

Ben jij benieuwd of infectiepreventie goed geregeld is binnen jouw organisatie? Vul dan onze online Quick Scan Infectiepreventie in! De resultaten kunnen je helpen om inzicht te krijgen in waar jouw organisatie staat op het gebied van infectiepreventie en te bepalen waar de belangrijkste risico’s liggen. Op basis van de resultaten kunnen organisaties uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk.

Netwerkbijeenkomsten voor IP commissies van verpleeghuizen

Werk jij bij een verpleeghuis in de regio Utrecht en ben jij lid van de Infectiepreventie Commissie of op een andere manier betrokken bij het IP-beleid? Lijkt het jou interessant om meer kennis op te doen op het gebied van infectiepreventie? En collega’s te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren? Dan zien we jou graag bij één van onze netwerkbijeenkomsten!

Audit Infectiepreventie

Het zorgnetwerk stimuleert het uitvoeren van infectiepreventie audits door een (interne of externe) deskundige infectiepreventie. Bij een audit wordt op een zorglocatie een groot aantal hygiëne en infectiepreventieaspecten getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Op basis daarvan kan een verbeterplan opgesteld worden. Het zorgnetwerk kan de kosten van een audit of her-audit vergoeden.

Opleiding & Coaching Infectiepreventie Adviseurs

De Infectiepreventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van een organisatie. Daarom ondersteunt het zorgnetwerk het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een aansluitend coachingstraject.

Begeleiding IP Commissie

Het zorgnetwerk ziet een goed functionerende, multidisciplinaire, Infectiepreventie Commissie (IPC) als de basis voor het borgen van een goed infectiepreventiebeleid. Het zorgnetwerk wil het opzetten van een Infectiepreventie Commissie, of het verbeteren van het functioneren daarvan, ondersteunen. Daartoe kan het netwerk de inzet van een Deskundige Infectiepreventie financieren voor 8-24 uur.

Toolkit Infectiepreventie voor Verzorgenden IG

Het zorgnetwerk heeft een toolkit ontwikkeld waarmee op een leuke manier scholing over infectiepreventie verzorgd kan worden. Er is veel informatie over infectiepreventie aanwezig op verschillende websites, maar in de praktijk blijkt dit weinig gelezen te worden door de zorgprofessional in een verpleeghuis. In de toolkit is deze informatie verzameld en aantrekkelijker gemaakt om te gebruiken. Op dit moment wordt de toolkit vanuit het zorgnetwerk geïmplementeerd bij verschillende verpleeghuizen in de regio Utrecht.

Ga voor meer informatie naar de website van het Zorgnetwerk Antimicrobiële Resistentie Utrecht of neem contact op via of neem contact op via amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.