Regio Zuidwest-Nederland

De negen regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Zuidwest-Nederland (GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland).

Workshop: Aan de slag met gedrag

Gedragsverandering bij infectiepreventie kan een uitdaging zijn, of het nu gaat om het dragen van sieraden en nagellak, gebruik van handschoenen of het implementeren van een nieuwe werkwijze in jouw organisatie. Tijdens deze workshop verkennen we de complexiteit van gedragsverandering en maken we inzichtelijk hoe je om kan gaan met uitdagingen die verandering met zich meebrengt. Je krijgt concrete tools en tips die je direct kunt toepassen in je eigen werk. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Vilans in het kader van de infectiepreventieweek. Simone van Vugt zal de workshop verzorgen. 
Meld je hier aan voor deze workshop! 

Datum: 28 mei 2024, 13:00 – 16:30u
Locatie: Ae-406, Erasmus MC, Rotterdam 
Voor wie: Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders werkzaam in de langdurige zorg

Goed Gebruik Handschoenen

In het dagelijks werk worden te vaak handschoenen gebruikt, ook in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in plaats van handhygiëne. Daarom is in maart 2021 het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & AMR Zuidwest-Nederland. Het doel is de verspreiding van micro-organismen via de handschoenen te bestrijden. Bijkomend effect is het tegengaan van onnodig gebruik van beschermingsmiddelen wat zowel kosteneffectief is als een bijdrage levert aan het duurzaamheidsbeleid.

Schone Handen Helpen

Het belang van goede infectiepreventie in verpleeg-en verzorgingshuizen is door de corona pandemie nog duidelijker geworden. Goede handhygiëne gaat de verspreiding van (resistente) micro-organismen tegen en vermindert zorg gerelateerde infecties. Echter blijft het goed uitvoeren van handhygiëne lastig. Omdat dit juist zo belangrijk is, start het IP & AMR Zorgnetwerk met het project Schone Handen Helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Schoonmaak & Desinfectie

Binnen het IP & AMR zorgnetwerk werken wij binnen de werkgroep Schoonmaak & Desinfectie samen met deskundigen infectiepreventie uit de regio Zuidwest-Nederland om verschillende scholingsmaterialen voor o.a. schoonmaakmedewerkers te ontwikkelen. We starten met de sectoren ziekenhuizen en de langdurige zorg. Ons doel is om het belang van goede schoonmaak en desinfectie onder de aandacht te brengen, het juiste onderscheid tussen beide te maken en we richten ons ook op het juist uitvoeren van de vereiste handelingen.

Werkgroep mbo/hbo

De werkgroep mbo/hbo is actief van start gegaan in de regio met netwerksamenwerking. Alle mbo/hbo-instellingen met relevante zorgopleidingen hebben inmiddels gereageerd op ons verzoek tot samenwerking.  De huidige situatie toont dat leerlingen soms maar één les infectiepreventie gehad hebben en deze les soms niet op het juiste moment krijgen (voordat ze de praktijk ingaan). Ons doel is daarom om de opleidingen in de regio op niveau te krijgen in lijn met de verwachtingen van de regionale afdelingen infectiepreventie. Idealiter is de basis op orde wanneer studenten een stage- of werkplek voor het eerst betreden. Dit gaan wij doen door gastlessen aan te bieden en zogenoemde “teach the teacher” lessen. Ook hebben wij een checklist ontwikkeld voor het praktijklokaal. De gastlessen zijn ontwikkeld en zijn aan te vragen in fysieke en digitale vorm.

Ga voor meer informatie naar de website van het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland of neem contact op via amrzorgnetwerkzwn@erasmusmc.nl.