Thuiszorg

Tijdens de infectiepreventieweek lichten we een aantal onderwerpen uit. Op deze pagina zijn de volgende thema’s te vinden:

Wat is AMR?

Antibiotica zijn medicijnen die worden gebruikt om bacteriële infecties te behandelen. Maar bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica, dit betekent dat de medicijnen niet langer effectief zijn. Dit noemen we antibioticaresistentie (ABR). Niet alleen bacteriën kunnen resistent worden, ook andere micro-organismen zoals schimmels, virussen en parasieten kunnen resistent worden voor het medicijn waarmee behandeld wordt. Dit noemen we antimicrobiële resistentie (AMR). In 2024 zijn daarom de Regionale Zorgnetwerken ABR de Regionale Zorgnetwerken AMR geworden.

De keuze voor een antimicrobieel middel dat goed werkt, wordt wereldwijd steeds moeilijker in verband met de toenemende resistentie. Door de toenemende resistentie kunnen (veelvoorkomende) infecties niet meer goed behandeld worden. Dit kan leiden tot een langere opnameduur, hogere zorgkosten en zelfs sterfte.

Waarom is hygiëne en infectiepreventie belangrijk?

Mensen kunnen drager zijn van een micro-organisme en hier ziek van worden, zoals bijvoorbeeld bij het griep- of norovirus. Maar mensen kunnen ook drager zijn van een (resistent) micro-organisme zonder dat ze daar ziek van worden. Om de verspreiding van (resistente) micro-organismen zoveel mogelijk te voorkomen, worden infectiepreventiemaatregelen toegepast. Eén van de belangrijkste infectiepreventiemaatregelen is het toepassen van handhygiëne.

Maak voor meer informatie over ABR deze e-learning: E-learning Antibioticaresistentie (IVM).

Activiteiten

Regionale activiteiten

Voor de activiteiten per regio raden wij aan om naar de pagina te gaan van jouw regio

Basishygiëne

Basishygiëne, daar begint infectiepreventie mee. Iedereen weet hoe belangrijk het is om je handen regelmatig en goed te wassen. Maar wat valt er eigenlijk nog meer onder basishygiëne? Weet je ook wanneer je handhygiëne moet toepassen? En wassen jij en je collega’s je handen goed genoeg?

Uitbraakmanagement

Helaas lukt het niet altijd om besmettingen en uitbraken buiten de deur te houden. Bekende voorbeelden zijn COVID en de griep, maar denk ook aan resistente bacteriën zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Wat weet jij over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s)? En weet je welke stappen je moet zetten als een patiënt bij jou drager blijkt te zijn van een BRMO?

Reiniging en desinfectie

Verspreiding van micro-organismen gebeurt niet alleen via lichamelijk/fysiek contact, maar kan ook plaatsvinden via materialen, kleding en/of oppervlakken. Deze dag staat daarom in het teken van reiniging en desinfectie. Weet jij het verschil tussen reinigen en desinfecteren?  Wanneer kies je voor reiniging en wanneer kies je voor desinfectie? Hoe zorg je dat vuil en schoon van elkaar gescheiden blijft? We geven je nuttige tips.

Isolatiemaatregelen en PBM

Natuurlijk wil je voorkomen dat een cliënt door jou toedoen een infectie oploopt of door een virusuitbraak in isolatie moet. En toch blijkt het in de praktijk lastig om de juiste infectiepreventiemaatregelen toe te passen. Die maatregelen richten zich op het voorkomen van een besmetting met ziekmakende micro-organismen. Daarbij is er vooral aandacht voor: persoonlijke hygiëne, handhygiëne, hygiënisch werken en persoonlijke beschermende middelen (PBM). Op deze pagina vind je meer informatie over wat jij kunt doen.

Gedragsverandering

Gedragsverandering kan nog best lastig zijn. Hoe overtuig je jouw collega’s? Hoe spreek je iemand aan op zijn of haar gedrag? En hoe zorg je dat je een verandering vasthoudt? Wij geven je wat tips!