Reiniging en desinfectie

Thuiszorg

Verspreiding van micro-organismen gebeurt niet alleen via lichamelijk/fysiek contact, maar kan ook plaatsvinden via materialen, kleding en/of oppervlakken. Deze dag staat daarom in het teken van reiniging en desinfectie. Weet jij het verschil tussen reinigen en desinfecteren?  Wanneer kies je voor reiniging en wanneer kies je voor desinfectie? Hoe zorg je dat vuil en schoon van elkaar gescheiden blijft? We geven je nuttige tips.

Huishoudelijk reinigen

Huishoudelijk reinigen is heel belangrijk. Als iets niet goed schoon is, kan je het ook niet desinfecteren. Het desinfectans werkt niet goed op oppervlakken die niet goed schoon zijn. Hoe schoner het oppervlak, hoe beter het desinfectans werkt. Huishoudelijk reinigen is heel eenvoudig, bijvoorbeeld met een sopje en een schoonmaakdoekje. Of met behulp van een microvezeldoekje.

Desinfecteren

Desinfectie van materialen, apparaten en verpleegartikelen is alleen noodzakelijk als er zichtbaar bloed of andere lichaamsvochten op aanwezig zijn. Desinfectie is ook nodig wanneer een cliënt geïsoleerd verpleegd wordt (bijv. MRSA/BRMO). Anders kan met alleen reinigen worden volstaan. De volgorde is hier belangrijk, eerst reinigen of schoonmaken voordat je desinfecteert. 

Verder is het belangrijk om medische hulpmiddelen structureel te reinigen (en te desinfecteren indien ze besmet zijn met bloed of andere lichaamsvloeistoffen). De medewerkers in de schoonmaak maken deze niet schoon. 

Bij desinfectie ga je als volgt te werk:

  • Je moet een toegestaan desinfectiemiddel gebruiken, conform het CTGB.
  • Bij het uittrekken van handschoenen pas je altijd handdesinfectie toe.
  • Maak eerst het oppervlak of het materiaal goed schoon met een schoonmaakmiddel of microvezeldoekje. 
  • Werk met wegwerp-schoonmaakmaterialen en draag handschoenen.
  • In de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie – verpleeghuizen, woon- en thuiszorg (2017) staat precies aangegeven welk verpleegartikel wanneer en op welke manier gereinigd of gedesinfecteerd moet worden.