Ziekenhuiszorg

Tijdens de infectiepreventieweek lichten we een aantal onderwerpen uit. Op deze pagina zijn de volgende thema’s te vinden:

Wat is AMR?

Antibioticaresistentie is al jaren een bekende term, maar naast bacteriën zijn er ook andere ziekteverwekkers die kunnen leiden tot resistentie. Bijvoorbeeld virussen, schimmels en parasieten. Om de resistentie van al deze ziekteverwekkers te omvatten, gebruiken we de term “antimicrobiële resistentie” (AMR). Waar antibioticaresistentie alleen over resistentie veroorzaakt door bacteriën gaat, omvat antimicrobiële resistentie alle resistentie veroorzaakt door ziekteverwekkers. 

Waarom is hygiene belangrijk?
Het probleem is dat steeds meer bacteriën, die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, resistent blijken te zijn tegen deze laatste redmiddelen. De keuze voor een antibioticum dat goed werkt, wordt hierdoor steeds moeilijker. Als infecties niet meer behandeld kunnen worden, worden medische behandelingen zoals operaties risicovoller. Ook leidt het tot langere opnameduur en hogere zorgkosten. De verspreiding van resistente bacteriën leidt ertoe dat steeds meer kwetsbare mensen blootgesteld worden en het aantal moeilijk of niet te behandelen infecties toeneemt. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer sterfte. Daarom is hygiene zo belangrijk. Kijk voor meer informatie:
E-learning antibiotciaresistentie (IVM).

Activiteiten

Regionale activiteiten

Voor de activiteiten per regio raden wij aan om naar de pagina te gaan van jouw regio

Basishygiëne

Basishygiëne, daar begint infectiepreventie mee. Iedereen weet hoe belangrijk het is om je handen regelmatig en goed te wassen. Maar wat valt er eigenlijk nog meer onder basishygiëne? Weet je ook wanneer je handhygiëne moet toepassen? En wassen jij en je collega’s je handen goed genoeg?

Uitbraakmanagement

Helaas lukt het niet altijd om besmettingen en uitbraken buiten de deur te houden. Bekende voorbeelden hiervan zijn COVID-19 en de griep, maar denk ook aan resistente bacteriën zoals Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), VRE en CPE. Het is belangrijk om vooraf een duidelijk plan te hebben wat te doen bij een uitbraak. 

Reiniging en desinfectie

Verspreiding van micro-organismen gebeurt niet alleen via lichamelijk/fysiek contact, maar kan ook plaatsvinden via materialen, kleding en/of oppervlakken. Vandaag staat daarom in het teken van reiniging en desinfectie. Vaak gebeurt de reiniging en desinfectie door medewerkers in de schoonmaak, maar deze zijn niet altijd aanwezig. Daarom is het belangrijk dat medewerkers in de zorg weten wat ze moeten doen wanneer bijvoorbeeld een oppervlak bevuild is met bloed of andere lichaamsvloeistoffen. 

Isolatiemaatregelen en PBM

Om jezelf te beschermen tegen micro-organismen kan het nodig zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dat kan zijn omdat je een bepaalde procedure gaat uitvoeren bij een patiënt of omdat de patiënt een bepaalde infectieziekte heeft of drager is van een resistente bacterie. Deze dag gaan we hier verder op in. 

Gedragsverandering

Gedragsverandering kan nog best lastig zijn. Hoe overtuig je jouw collega’s? Hoe spreek je iemand aan op zijn of haar gedrag? En hoe zorg je dat je een verandering vasthoudt? Wij geven je wat tips!